Verzuchtingen van een wedstrijdleider

Suggesties, ideeën, visies, e.d.
Jac
Berichten: 475
Lid geworden op: 22 januari 2006; 00:46
Locatie: Maasbracht
Contacteer:

Verzuchtingen van een wedstrijdleider

Bericht door Jac » 4 november 2010; 21:45

Van een wedstrijdleider binnen de dambond wordt verwacht dat hij gedurende het seizoen het aanspreekpunt en de vraagbaak is voor alles wat zich rond het wedstrijddammen aandient. Hij stelt, al dan niet samen met mede-commissieleden, het competitierooster vast, wijzigt zonodig speeldata, hij verzamelt en publiceert uitslagen, kortom hij is een manusje-van-alles. Hij is ook de persoon tot wie verzoeken worden gericht om wedstrijden en/of partijen te mogen vooruitspelen. Normaal gesproken kan er, in goed onderling overleg, veel bereikt worden en levert het vooruitspelen van partijen geen organisatorische problemen op. Formeel moet de wedstrijdleider er ook van in kennis worden gesteld wanneer er van een wedstrijd één of enkele partijen worden vooruitgespeeld. De praktijk van alledag toont helaas een ander beeld: vaak blijkt uit het scoreverloop pas dat er een partij eerder is gespeeld dan het wedstrijdformulier aangeeft. Niet echt netjes natuurlijk, maar het wordt oogluikend zonder enige vorm van sanctie getolereerd.

Recentelijk werd een verzoek gedaan om de helft van een team partijen te laten voorspelen. Nu was dat verzoek ook nog eens uiterst legitiem: deelname van een lid of meer leden aan door de KNDB georganiseerde damzaken (wedstrijden, trainingen, vergaderingen) geven de betrokken vereniging het recht om vastgestelde provinciale wedstrijden te mogen vooruitspelen. De tegenstander is volgens de richtlijnen van de KNDB, verplicht aan een dergelijk verzoek loyale medewerking te verlenen. Er zit echter een klein maartje aan: het is voor de hand liggend dat een verzoek tot het mogen vooruitspelen gedaan wordt zodra bekend is dat een speler op een bepaalde dag verhinderd is om voor zijn club uit te komen, omdat KNDB-belangen dit beletten. Wachten met het doen van een verzoek tot een moment waarop de tegenpartij in verlegenheid wordt gebracht omdat het organisatorisch nauwelijks meer haalbaar is om een alternatieve speeldatum te vinden, vraagt om problemen.

Onze wedstrijdleider, ook wel de coördinator wedstrijdzaken genoemd, doet vanaf hier een dringende oproep aan de verenigingen om verzoeken om partijen vooruit te mogen spelen tijdig bij hem en de tegenstander kenbaar te maken. Onder tijdig verstaat hij een zodanige periode dat er tussen het moment van het doen van het verzoek en de gewenste speeldatum tenminste één clubavond ligt van de vereniging die het verzoek krijgt. Alleen dan kan het verzoek in één actie aan alle leden tijdens de wekelijkse oefenavond worden voorgelegd. Driftig heen-en-weer getelefoneer is dan ook niet meer nodig. :!:

Plaats reactie